Nya versioner av Programmering 1-böckerna

Jag håller på att revidera böckerna Programmering 1 med C# och Programmering 1 med C++ och är snart färdig.

Programmering 1 med C# beräknas gå i tryck nästa vecka! Den är uppdaterad för Visual Studio 2013 och innehåller flera revideringar, både innehållsmässiga och språkliga