Lärarutbildning i objektorienterad programmering

Den 27e – 29e oktober kommer jag att hålla en kurs för lärare i objektorienterad programmering (med fokus på C#, Java och C++ som mina böcker behandlar).  Kursen kommer att pågå i två och en halv dag och är riktad till dig som är lärare för gymnasiet i Programmering 1 och 2. Kursen kommer främst att behandla hur man bäst lär ut programmering till gymnasieelever. Jag kommer dels att håla föreläsningar från min egen erfarenhet som lärare och läromedelsförfattare, men det kommer att finnas ett stort utrymme för diskussion och frågestunder.

Det är möjligt att anmäla sig till och läsa mer om kursen via Thelin Läromedel här: http://www.skolportalen.se/Kurser/

Om du har frågor eller redan nu vet att du vill delta, så kontakta mig gärna på krister@trangius.se. Jag vill mycket gärna höra vad ni som vill delta önskar få ut av kursen!